Cayma Formu

CAYMA FORMU

-Kime: 

  • Satıcı’nın Unvanı: HARMONIOUS
  • Satıcı’nın Adresi: Asmalı Mascid Emir Nevruz Sk. Panayia Apt. No 2/1, Taksim, İstanbul, Turkey
  • Satıcı’nın E-posta Adresi: info@harmonious.com.tr

Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

 

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

 

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

 

-Tüketicinin adı ve soyadı:

 

-Tüketicinin adresi:

 

-Tüketicinin imzası: 

 

-Tarih:

 

***

 

WITHDRAWAL FORM

-To Whom: 

 

  • Seller’s Corporate Name: HARMONIOUS
  • Seller’s Address: Asmalı Mascid Emir Nevruz Sk. Panayia Apt. No 2/1, Taksim, İstanbul, Turkey
  • Seller’s E-mail: info@harmonious.com.tr

With this form, I declare that I exercise my right to withdraw from the agreement in respect of the sale of the following goods or the provision of the following services.

 

- Order Date or Delivery Date:

  

-Goods or services subject to the right of withdrawal:

 

-Cost of the goods or services subject to the right of withdrawal:

 

-Consumer’s name and surname:

 

-Consumer’s address:

 

-Consumer’s signature:

 

-Date: